You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vergoedingen

Hoe verloopt de aanvraag

U heeft hulp nodig, u merkt dat het voor u of voor u naaste goed zou zijn om naar de dagbeleving te gaan of Zorg op Maat te ontvangen. Bespreek dit met je casemanager, wijkverpleegkundige of de huisarts. Natuurlijk kunt u ook direct met ons contact opnemen dan helpen wij u verder. (door klik naar ons contacten)

Er zal een indicatie aangevraagd dienen te worden.

Er zijn verschillende soorten indicaties PGB die we hieronder uiteen zetten.

PGB WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Dit vraag je aan wanneer er behoefte is aan intensieve, langdurige zorg. Wilt u in aanmerking komen voor een PGB-WLZ neem contact op met de casemanager via ketendementiedeliemers of bespreek het met de huisarts. Zij kunnen u helpen en adviseren met het indienen van een aanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Wanneer de indicatie is aangevraagd en wordt afgegeven zullen wij u verder helpen om de zorg op PGB basis te regelen die door ons geleverd wordt.

SVB Sociale Verzekeringsbank

Wie een indicatie krijgt en kiest voor particuliere zorg, dus voor zorg/ondersteuning van ‘t Buurthuis heeft automatisch te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) De SVB zorgt ervoor dat de instelling en zorgverleners waarvan u gebruik maakt uitbetaald worden. De SVB-PGB neemt een deel van de administratie over. Hierdoor heeft het SVB toezicht op de uitbetaling van het zorg budget naar de zorgaanbieder. De kans op misbruik of fouten wordt hierdoor uitgesloten. Men zorgt dus dat de uitbetaling van PGB budgetten aan zorgverleners vlekkeloos verloopt.

Zorgkantoor

We stellen samen een zorgovereenkomst op, deze wordt ingestuurd naar het zorgkantoor. Ook bespreken wij met u wie het beste het budget zou kunnen gaan beheren, dit zou bijvoorbeeld een kind van u kunnen gaan doen.
Het zorgkantoor neemt de aanvraag nu in behandeling, kijkt of de zorg die aangevraagd wordt betaalbaar is en dat de tarieven kloppen.

Wanneer deze toetsing akkoord bevonden wordt zal u uitgenodigd worden voor een bewustekeuzegesprek. Het zorgkantoor zou kunnen besluiten om alleen een PGB-WLZ af te geven wanneer er iemand is die u ondersteunt dit kan een wettelijke vertegenwoordiger zijn maar kan ook iemand anders zijn. Dit noemt men een gewaarborgde hulp. Wanneer dit is goed bevonden kunnen we de zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en het budgetplan samen invullen.
De formulieren worden ingediend, de indicatie voor ’t Buurthuis in PGB worden afgegeven. Het PGB staat op de een aparte rekening bij de SVB, u dient maandelijks de rekening in bij de SVB en de SVB betaalt ons. Hierbij zit ook de vervoerskosten, die betalen wij rechtstreeks naar het taxibedrijf.
Voor deze indicatie is een eigen bijdrage nodig dit is afhankelijk van het inkomen hetcakPGB WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt hulp wanneer er behoefte is aan ondersteuning maar er is bijvoorbeeld nog geen enkele zorgverlener betrokken er is ook nog geen diagnose. Dan zou voor u de WMO mogelijk passend zijn. Dit gaat via de gemeente goedvoorelkaardeliemers Hier geldt een eigen bijdrage voor van maximaal € 19,00 per maand. De SVB regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomst. U krijgt het budget niet op eigen rekening gestort. De gemeente bepaalt een maximaal uurtarief.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, ook dan kunt u bij ons terecht. We helpen u graag verder.