You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Visie en missie

Thuis is de meest belangrijke plaats in ons leven; het bevordert onze fysieke en mentale gezondheid. Maar wat is je thuis voelen nou eigenlijk? Grofweg kun je stellen dat je thuis voelen bestaat uit 4 ‘eigenschappen’: terugtrekken, controle, verbondenheid en identiteit.
Als je deze 4 eigenschappen naar het fysiek weet te vertalen, dan krijg je het ‘warme gevoel’ dat we thuis voelen noemen.

Verreweg de langste periode wonen mensen met dementie gewoon thuis. Deze periode wordt steeds belangrijker doordat ze zolang mogelijk thuis willen wonen en dit ook het beleid is van de overheid. Wij volgen de ontwikkelingen binnen Sociale Benadering Dementie. Deze sluit aan bij wat wordt ervaren in het dagelijks leven met dementie, te weten een constante wisselwerking tussen het medische, psychologische en sociale domein. 'Er verandert iets in mij' (fysiek), 'hoe ga ik daarmee om' (coping-adaptatie) en 'hoe bepaalt het mijn sociale relaties (sociale context, samenleving, sociale inclusie).

De Sociale Benadering Dementie maakt niet alleen duidelijk hoe we als samenleving moeten kijken naar dementie, maar ook hoe de aandacht en middelen moeten worden verdeeld tussen het zoeken naar medische oplossingen voor dementie, het omgaan met de gevolgen ervan en vooral het dagelijks leven met deze aandoening. Voor de mensen die het betreft is de grootste opgave iedere dag opnieuw met dementie (leren) leven. Om onze gasten maximaal tot hun recht te kunnen laten komen, is het aan ons om SBD te faciliteren en te verzorgen waarbij voor ons de nadruk ligt op het psychologische en sociale domein.

Onze kernwaarden

 • (Gast)Vrijheid
  Iedere gast heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De gast voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle manier benaderd

 • Nabij
  Wij zijn altijd "in de buurt", letterlijk en figuurlijk. Want we zijn betrokken, attent, we hebben aandacht voor de mens. En we zijn open, toegankelijk en bereikbaar. Van mens tot mens, elke dag.

 • Goede voeding
  Dagelijks verzorgen wij een verse warme maaltijd. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon met veel groente, fruit, vis en noten bij dragen aan een algehele goede (hersen)gezondheid.

 • Fysieke gezondheid
  Wij hebben aandacht voor de fysieke gezondheid (belemmeringen door verlies in fysiek functioneren door bv-gewichtsverlies, evenwicht, vermoeidheid).

 • Ontzorgen Mantelzorger
  Wij ondersteunen de mantelzorger en bieden psycho- educatie. Verder organiseren wij themabijeenkomsten. Hiervoor zullen wij gastsprekers uitnodigen waarbij U kan denken aan een geriater, notaris of spreker over netwerkversterking.

 • Professioneel handelen
  Bij ’t Buurthuis werken gekwalificeerde zeer ervaren en bevlogen zorgprofessionals. Wij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig.

Hoe mooi is het als men zolang mogelijk thuis kan wonen en zelf de regie zo lang mogelijk kan behouden.
Dr. Anneke van der Plaats heeft het al eens beschreven en onderzocht, mensen met beschadigde hersenen kunnen de prikkels uit hun omgeving niet goed meer plaatsen. Te veel of juist te weinig prikkels bevorderen het onwel bevinden of zelfs probleemgedrag. Een gunstige leefomgeving is herkenbaar en biedt de juiste prikkels op dat moment zo ook in ‘t buurthuis. Dit noemt men omgevingszorg. Daarom is het van belang dat de omgeving ook zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk is, hierdoor zal er minder stress veroorzaakt worden.
Belevingsgerichte zorg sluit hier mooi op aan, zoals eerdergenoemd.
Belevingsgerichte zorg betekent aansluiten bij de belevingswereld en gevoelens van onze gast. We gaan samen met familie op zoek naar juiste zorg met als doel dat de gast zich gehoord en vertrouwt voelt.